Vandaag presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau het jaarrapport integratie. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) nam het rapport in ontvangst. Volgens Nu.nl wees Leers erop “dat de meeste mensen volgens hem wel willen integreren en dat we hun verhalen te weinig horen. Die verhalen zouden stimulerend werken. Leers zei ook dat het aan de Nederlandse […]