Succesgeneratie.NL Golf Event naar voorjaar 2013

GolfersHet op 20 september geplande ‘S6GNL Golf Event 2012’ wordt verplaatst naar een nader bekend te maken datum in het voorjaar 2013.

Van allerlei kanten is er enthousiasme en waardering voor ons initiatief om hoog opgeleide vluchtelingen en werkgevers bij elkaar te brengen op de golfbaan. Dit blijkt onder andere uit het mooie aantal aanmeldingen van hoogopgeleide vluchtelingen en de vele mensen die spontaan hun netwerk ter beschikking stelden in de zoektocht naar stakeholders.

Wij danken speciaal het UAF en Vluchtelingenwerk Nederland voor hun betrokkenheid en initiatieven om het Event een succes te laten worden.

Vanaf de kant van werkgevers is met interesse gereageerd. Verschillende bedrijven hebben aangegeven deelname aan het Event te overwegen. Definitieve toezeggingen zijn echter nog niet gekomen. Mogelijk heeft de zomervakantie voor vertraging van besluitvorming gezorgd. Hierdoor is het voor ons op dit moment financieel niet haalbaar het Event definitief vorm te geven. En wat belangrijker is: het doel van ontmoeting en netwerken bereiken we niet zonder deelname van bedrijven en organisaties.

Uitstel van het Event naar voorjaar 2013 geeft ons meer tijd om potentiële stakeholders te benaderen en geeft hen meer ruimte om tot besluitvorming te komen.

Wij verwelkomen suggesties van en aanbevelingen richting mensen die in welke vorm dan ook willen bijdragen aan de totstandkoming van het het Event.

Succesgeneratie.NL hecht waarde aan het creëren van netwerkgelegenheden tussen mensen die elkaar niet vanzelfsprekend kunnen vinden om zo te ontdekken wat we elkaar te bieden hebben.
 
 
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in en rond Succesgeneratie.NL:

 

Onze excuses, u kunt momenteel niet reageren