Jouw input en reacties op Succesgeneratie.NL zijn bijzonder welkom!

We hanteren wel een paar regels. Daar hou je je aan. Zo niet, dan voelen wij ons vrij om je bijdrage aan te passen of zelfs weg te halen. Als wij dat zinvol vinden, doen we dit in overleg met jou. Maar daartoe voelen we ons niet verplicht. Als het echt de spuigaten uitloopt, kunnen we besluiten je rechten te beperken of zelfs je account op non-actief te zetten.

Geen ‘screening’ vooraf, wel achteraf

 
We kiezen ervoor om jouw inbreng niet van te voren te ‘screenen’.
Onze leden kunnen goed inschatten wat kan en niet kan. We houden er rekening mee dat er uitzonderingen zijn. Daarom hebben we deze regels en doen we wel aan ‘modereren achteraf’.
We denken dat dat onze ‘Succesgeneratie-cultuur’ ten goede komt.

Laat je kennen

 
We stimuleren het communiceren ‘met open vizier’.

Zet je account daarom op je eigen naam. In elk geval je echte voornaam en liefst ook je achternaam erbij.
Je naam en je bijdragen kunnen in zoekmachines worden opgeslagen en daarmee voor de hele wereld zichtbaar zijn. Je bent vrij om je onder een pseudoniem aan te melden. Dan kan het zijn dat bij ons de neiging ontstaat om je inbreng wat extra in de gaten te houden.

Gebruik een werkend e-mailadres. Dan kunnen we je bereiken als er iets is.

Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, maar niet grenzeloos

 
Wij zijn dol op mensen met een mening, met een visie. Wil je je mening laten horen, onderbouw hem dan met argumenten. Dan hebben we een basis om te begrijpen hoe je aan je mening komt en kunnen we erop reageren.

Als jij ergens op reageert, houd het dan inhoudelijk en blijf bij het onderwerp.

Voel je vrij om je stem te laten horen, zolang het anderen niet schaadt of (bewust) kwetst of beledigt.
Smaad, laster, haat zaaien, sexistische of racistische uitspraken, pornografische teksten, plaatjes en filmpjes
– of links er naar toe – mogen gewoon niet. We halen dat zonder pardon weg zodra we het zien.

We hopen dat alle leden zorgdragen dat we het prettig houden met elkaar: wijs ons alsjeblieft op rottigheid.

Sta open voor de meningen en verhalen van anderen, wees in staat te luisteren. Net zoals jij het ook prettig vindt dat anderen oog en oor hebben voor jouw verhaal. Val anderen niet aan en ga niet zitten roddelen.

Humor en zelfspot waarderen we bijzonder! Satire kunnen we zeker hebben!

Niet mopperen maar opperen

 
Wij weten heel goed dat niet alles in onze multiculturele samenleving even lekker stroomt. En als het niet stroomt, dan ontstaat teveel spanning. Daar kun je over klagen, maar doe dat niet hier. Daar is elders genoeg ruimte voor.

Wij zoomen in op voorbeelden waarin met succes gewerkt wordt aan ‘ont’spanning, aan ontladen, aan het opheffen van weerstand. Dat geeft een ander perspectief op de realiteit. Eentje waar je energie van krijgt.

Gebruik verhaal en beeld

 
Gebruik de kracht van het verhaal. Grote verhalen, kleine verhalen, jouw ervaringen en observaties.
Ze kunnen zoveel zeggen! Laat het jóuw verhaal zijn, en niet een kopie van iets wat een ander heeft geschreven. Tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt, natuurlijk! Vermeld dan wel de bron.

De ene mens is dol op woorden, de ander op beelden. Daarom is er plek voor filmpjes, foto’s, tekeningen en kunst. Zorg daarbij wel dat je je aan auteursrechten en copyright houdt. Heb respect voor het werk van een ander.
Ook hier is bronvermelding op z’n plaats.

Voor al je bijdragen geldt: wees kort en bondig en ’to the point’. Gebruik tussenkopjes. Daarmee is de kans groter dat je de aandacht van anderen vasthoudt. Aandacht op het internet is immers vluchtig.

Geen commercie

 
Wij verwachten van individuele leden en groepen op deze site dat ze expliciete commercie en reclame vermijden. Als je een goed initiatief of aanbod hebt dat ertoe bijdraagt dat de onze multiculturele samenleving beter functioneert of in een positiever daglicht gesteld wordt, vertel er dan jouw verhaal over. Hou het wel realistisch. Mensen voelen heel gauw of het een reclamepraatje is. Dat kost je goodwill.

Je mag linken naar relevante sites, maar linkspam staan we niet toe.

Als jouw bedrijf of organisatie belangeloos, vrijwillig of zonder winstoogmerk een gewenste bijdrage levert aan onze missie en visie, dan beschouwen we je als onze partner. Dat belonen we graag met een speciale vermelding op onze site.

Politieke en religieuze perspectieven

 
Wij zijn niet gebonden aan politieke en religieuze stromingen of partijen. Wel staan we open voor input vanuit religieuze en politieke hoek. Net zoals we dat zijn voor inhoudelijke bijdragen vanuit bijvoorbeeld wetenschappelijk of zakelijk perspectief.

Voor pogingen tot bekering, prekerigheid, of het ronselen van leden of aanhangers voor je geloof of politieke overtuiging bieden we geen ruimte. Wel voor uitwisseling, enthousiasme of een kijkje in elkaars keuken. Opbouwend en positief.

Blijf binnen de wet

 
Je houdt je vanzelfsprekend aan de Nederlandse wet. En aan de Auteurswet. En de Privacy wet.

Publiceer geen privacy gevoelige gegevens van anderen, zoals adressen en telefoonnummers.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Door het hebben van een account op deze site zijn je gegevens zichtbaar voor andere (ingelogde) leden. Als jij daar toestemming voor geeft, gebruiken we je e-mailadres om je onze nieuwsbrief en andere aankondigingen te sturen.

Aansprakelijkheid

 
Over aansprakelijkheid kun je lezen in onze Disclaimer. Die maakt deel uit van de spelregels.

Het is mogelijk dat we de spelregels van tijd tot tijd aanpassen of aanvullen.
Dat doen we met de beste bedoelingen!

Spelregels