Perspectief op een succesvolle samenleving

 
Het dominante verhaal en beeld van de Nederlandse multiculturele samenleving is vaak nogal eenzijdig en veelal negatief. We zijn al gauw geneigd om te klagen, te denken in problemen, ergens tégen te zijn. Maar het ‘eenzijdige’ verhaal leidt tot vertekende beeldvorming en stereotypering van (groepen) mensen. Het bevestigt vooroordelen en doet de veelkleurige werkelijkheid tekort. Het houdt mensen van elkaar gescheiden in hun eigen werelden. Daardoor missen we kansen.

Het kan anders.

Succesgeneratie.NL verbindt werelden in de Nederlandse multiculturele samenleving, met ruimte voor ieders verhaal, zodat we elkaar met meer diepgang en in perspectief gaan zien en gaandeweg ontdekken wat we elkaar te bieden hebben.

Met elkaar maken we de samenleving succesvoller, socialer en kleurrijker!

Hoe wil je dat Nederland er uitziet? Hoe draag je bij aan een goede sfeer in Nederland, met openheid, belangstelling en begrip?

Succesgeneratie.NL nodigt Nederlanders uit het dominante verhaal te verbreden met andere, krachtige en positieve perspectieven. Verder kijkend dan vooroordelen lang zijn. In contact en verbinding. Elkaar in eigen waarde latend. Bereid om je in elkaars verhaal te verdiepen.

In de hoop dat Nederland kleurrijker in plaats van zwart-witter wordt.