Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Succesgeneratie.NL is het mogelijk dat de informatie die op succesgeneratie.nl en eventuele onderliggende subsites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. We proberen uiteraard ten alle tijden de informatie op de website zo volledig mogelijk te maken.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, op het forum en reacties op Succesgeneratie.NL zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Succesgeneratie.nl of Nolitha.

Nolitha – de uitgever van Succesgeneratie.NL – is niet aansprakelijk voor meningen en uitlatingen gedaan door leden en bezoekers van Succesgeneratie.NL, waaronder (maar niet beperkt tot) reacties op columns, verhalen, artikelen en forumbijdragen.

Nolitha sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Succesgeneratie.NL, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Succesgeneratie.NL te kunnen raadplegen. Nolitha is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Succesgeneratie.NL is verkregen.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nolitha.

Nolitha is gerechtigd bijdragen en reacties van derden te weigeren en/of te verwijderen zonder daarvoor toestemming te vragen. Daarvoor kunnen geen schadeclaims ingediend worden.

Nolitha behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

De spelregels van Succesgeneratie.NL worden geacht deel uit te maken van deze Disclaimer.

Mail ons voor meer informatie.