Succesgeneratie.NL is een – inmiddels slapend – inter-actief platform voor mensen die zich laten inspireren door de Nederlandse multiculturele samenleving.

Succesgeneratie.NL als een plek voor mensen en hun verhalen. Verhalen vanuit een opbouwend perspectief. Door en over mensen met hun ‘roots’, eigen-aardigheden en gebruiksaanwijzingen die samen leven, samen werken, samen wonen in Nederland.

Verhalen, die:

  • verbinden
  • onze kleurrijke samenleving laten zien als een blijvende en waardevolle (hulp)bron
  • kansen laten zien die gebruikt kunnen worden
  • duidelijk maken wat werkt en wat mogelijk is
  • oplossingsrichtingen wijzen voor ervaren pijn 

Waarom de naam?

Succesgeneratie.NL vertelt hoe we in Nederland nú bezig zijn om het succes van de multiculturele samenleving te genereren. Het gaat ook over het succes van de Nederlandse multiculturele samenleving door de generaties heen.

Succes als verantwoordelijkheid van generaties

Nederland is door de eeuwen heen een multiculturele samenleving geweest. Het gaat dus al vele generaties terug.

Het openstaan voor invloeden van buiten en gebruik maken van diversiteit heeft Nederland geen windeieren gelegd. Integendeel, mede dankzij de inspanningen van mensen uit alle windstreken, is Nederland succesvol als land. Vroeger én nu. Succesgeneratie.NL brengt in kaart wat we aan de generaties vóór ons te danken hebben. Daarbij is er ruimte om te leren van gemaakte fouten.

Wij dragen verantwoordelijkheid om een gezonde en succesvolle samenleving achter te laten voor toekomstige generaties in Nederland. Nederland zal ook in de toekomst een grote diversiteit kennen. Dat is een groot goed om te koesteren, zeker gezien de toenemende globalisering.

Het genereren van succes

In onze huidige generatie is het zaak het succes van de multiculturele samenleving te benoemen en verder te genereren.

Laten we daarom verhalenderwijs vertellen wat de (meer)waarde is van kleurrijk Nederland. Waar gaat het gewoon goed? Welke huidige succesfactoren zijn er om te versterken? Waar liggen kansen en hoe benutten we ze optimaal? Wat zijn de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor ervaren knelpunten?

De rijkdom van kleur