Waarom verhalen op Succesgeneratie.NL?

 
Verhalen vertellen is van alle tijden en alle landen. Mensen hebben altijd verhalen gedeeld. Denk maar aan de verteller bij het kampvuur. Of kijk naar de schrijver die met zijn pen vertellingen te boek stelde.

Verhalen verbinden. Je kunt ze delen met anderen. Hierdoor maak je contact en worden banden verstevigd. Verhalen bieden de mogelijkheid om (h)erkenning te zoeken bij elkaar. Een verhaal kan een bron zijn van identiteit en zingeving.

Van verhalen kun je leren. Verhalen geven nieuwe inzichten en brengen je op nieuwe gedachten. Ze kunnen draagvlak creëren voor nieuwe of andere manieren van kijken.

In een verhaal laat je jouw stem klinken en kun je je uiten op je eigen manier. Daarmee wordt je zichtbaar voor anderen en kun je daadwerkelijk aanzetten tot verandering.

Jouw verhaal maakt werkelijk verschil.

Hoe plaats je een verhaal?

 
Het plaatsen van een verhaal gaat als volgt:

 • Maak eerst je eigen account aan en log in op de site.
  Heb je al een account? Dan kun je direct inloggen.
 • Ga in de balk helemaal bovenaan de pagina naar ‘Overzicht Paneel’ en klik ‘Nieuwe Post‘ in het pull-down menu.
 • Vul de titel en de tekst in van je verhaal.
 • Je hebt ook de mogelijkheid om een afbeelding, video of geluidsopname toe te voegen.
 • Belangrijk: Vink rechts onder ‘Categorieën’ het vakje ‘Succesverhalen’ aan.
 • Klik tenslotte op ‘Publiceren’.
 • Wij bekijken je inzending zo snel mogelijk en besluiten achteraf of we de plaatsing goedkeuren.

Wil je één van onze vaste verhalenschrijvers worden?

 
Het is al geweldig als je éénmalig of zo af en toe een verhaal plaatst. Maar misschien heb je schrijftalent- en kriebels en zie je je eigen ‘rubriek’ voor je?

Stuur ons in dat geval een mailtje met beknopt je voorstel: welk thema, invalshoek, rode draad kies je voor jouw verhalenrubriek? Vermeld ook je naam en telefoonnummer en we bespreken de mogelijkheden.

Waar letten we op bij het plaatsen van verhalen?

 
Bij het plaatsen van verhalen letten we op het volgende:

 • Een geschreven verhaal bestaat uit maximaal 400 woorden.
 • Een video of geluidsopname duurt maximaal 5 minuten.
 • Je blijft binnen de spelregels en de missie en visie van Succesgeneratie.NL.

Wat voor verhalen op Succesgeneratie.NL?

 
Verhalen op Succesgeneratie.NL maken het beeld van Nederland kleurrijker in plaats van zwart-witter!

Verhalen van verbinding, van mensen onverwacht in een nieuw licht zien, de stereotiepen en vooroordelen voorbij. Verhalen met een positieve en constructieve insteek, vanuit een open houding waarin je kunt laten verrassen, weg van de eenzijdigheid. Familie-, straat- of persoonsportretten. Verhalen van worstelen en ondanks alles bovenkomen. Van bijzondere ontmoetingen. Van onverwachte samenwerking.

Ze beschrijven ervaringen, gebeurtenissen, dingen die je opvallen. Een voorval dat je gehoord of gezien hebt. Een anekdote over iets.

Je mag je verhaal schrijven, verfilmen, in de camera vertellen, tekenen, fotograferen, in een gedicht of sprookje verwerken. Laat je creativiteit de vrije loop.

Tips bij het schrijven van een verhaal

 
Kies een zaak die je na aan het hart ligt of blik terug op ervaringen die je leven hebben verrijkt of veranderd. Bedenk dan eens hoe jouw verhaal anderen kan prikkelen om stappen te zetten en veranderingen door te voeren.

Bedenk bij het schrijven:

 • Wie is de hoofdpersoon in het verhaal? Door welke bril kijken wij als lezers?
 • Waar laat je het verhaal beginnen of eindigen?
 • Welke zoektocht of worsteling zit er in je verhaal?
 • Wie of wat zat er tegen of was lastig?
 • Wie of wat heeft geholpen om een wending te krijgen in je verhaal?
 • Welk thema of betekenis heeft het verhaal voor jou?