Nu de vastenmaand ramadan bijna voorbij is, voert Labyrinth ook dit jaar het onderzoek Suikerfeestmonitor uit onder grote ketens in de G4. Kernvraag: In hoeverre spelen grote ketens in op het Suikerfeest?