Paul MbikayiPaul Mbikayi werd op 16 november verkozen tot de allereerste Ambassadeur van de Verdraagzaamheid.

Jurylid Koosje Sierman introduceert hem als volgt: “Paul is vluchteling uit Congo. Een man met een opmerkelijke geschiedenis en een even opmerkelijke positieve benadering van situaties waarin hij verzeild is geraakt. Hij kreeg warmte in het praten met Nederlanders. Dat hoor je wel eens anders. Nederlanders hebben de gewoonte om mensen uit andere delen van de wereld te vragen: ‘Waar komt u vandaan en waarom bent u hier?’ De aangesprokene heeft dan vaak het gevoel alsof dat impliciet kritiek inhoudt. Zo van: ‘Waarom bent u hier eigenlijk?’ Paul geeft er juist een positieve lezing aan. Hij zegt: ‘Als mensen je naar je verhaal vragen, dan blijkt daar interesse uit. Nederlanders zijn heel direct, daar moet je gewoon even aan wennen.’ Voor Paul is solidariteit een prioriteit. Dat is misschien wel zijn invulling van het woord verdraagzaamheid.”

Paul Mbikayi in zijn dankwoord: “Als je ambassadeur bent, dan ben je vrijgesteld van de dingen zelf doen, maar mijn tweede natuur wil dat ik ook zelf het voorbeeld moet zijn van verdraagzaamheid. Ik hoop dat andere mensen zullen zien, dat het prettiger, makkelijker en rijker is om verdraagzaam te zijn dan onverdraagzaam.”

De verkiezing is een initiatief van het Paleis van de Verdraagzaamheid: “Actieve verdraagzaamheid begint bij mensen die ervoor durven kiezen om ruimte te maken voor de ander, om in de ander zichzelf te herkennen, om verbindingen te leggen met anderen. Kortom, verdraagzaamheid begint bij mensen die hun eigen grenzen durven te passeren. Het houdt een kloeke keuze in.”

“Verdraagzaamheid draagt bij aan een prettige samenleving. Onverdraagzaamheid resulteert vaak in agressie of zelfs geweld. Begrip is een steunpilaar voor verdraagzaamheid, net zoals onbegrip een steunpilaar is voor onverdraagzaamheid. Alle genomineerden hebben op één of andere manier meegewerkt aan het vormen van onderling begrip.”

Het Tilburgse Huis van de Wereld won de eerste titel van Ambassade van de Verdraagzaamheid.